Vallåsens Värdshus • Rössjöholmsvägen 20 • 312 75 Våxtorp • Sweden • t. 0430-300 87 • email